รีวิวชุดนี้ ผมจะพาไปเที่ยวประเทศที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันในหมู่คนไทยคือประเทศอุซเบกิสถาน (Uzbekistan)  เป็นดินแดนแห่งเส้นทางสายแพรไหม (Silk Road) เนื่องจากเป็นเส้นทางการค้าตั้งแต่สมัยโบราณระหว่างจีน อินเดีย เปอร์เซีย ตะวันออกกลาง จนถึงทวีปยุโรป  ดินแดนแถบนี้จึงซึมซับอารยธรรมจากทั้งทุกด้าน รวมทั้งอิทธิพลของโซเวียตที่ปกครองกว่าร้อยปี  ผสมผสานจนเป็นรูปแบบเฉพาะที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ในบรรดาภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย  ประเทศที่อยู่ตรงกลางทวีปเป็นดินแดนที่เป็นที่รู้จักกันน้อยที่สุด มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน แต่ถูกซุกซ่อนบดบังในร่มเงาแห่งสหภาพโซเวียต  จนเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลง ประเทศเหล่านี้จึงประกาศอิสรภาพเกิดเป็นประเทศใหม่บนโลกนี้ 5 ประเทศ  เรียกรวมกันว่าเป็นเขตเอเชียกลาง (Central Asia) 

ประเทศทั้งห้า เกิดขึ้นในโลกใบนี้โดยแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1991 หลังจากรวมอยู่ในสหภาพเป็นเวลาร้อยกว่าปี  ทุกประเทศมีชื่อลงท้ายด้วยคำว่าสถาน อันได้แก่คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เคอร์กิสถาน ทาจิกิสถาน และเตอร์กเมนิสถาน  คำว่าสถานแปลว่าดินแดนหรือสถานที่นั่นเอง 

อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) แปลว่าดินแดนของชาวอุซเบก   มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยเล็กน้อย และมีประชากรประมาณ 28 ล้านคน ซึ่งหนาแน่นที่สุดในบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางทั้งห้า

ประเทศอุซเบกิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกติดทะเลถึงสองชั้น ซึ่งหมายความว่าประเทศนี้ไม่มีทางออกติดทะเล และประเทศที่ล้อมรอบทุกประเทศก็เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกติดทะเลด้วย ได้แก่ คาซัคสถาน เตอร์กเมนิสถาน เคอร์กิสถาน ทาจิกิสถาน และอัฟกานิสถาน เป็นประเทศที่ลงท้ายด้วยสถานและล้อมรอบด้วยประเทศ “สถาน” ทุกด้าน

(ภาพประกอบจาก wikitravel.org)

 

เมืองหลวงของอุซเบกิสถานคือกรุงทาชเคนต์ (Tashkent)  ปัจจุบันมีสายการบิน Uzbekistan Airways บินตรงระหว่างกรุงเทพฯ กับกรุงทาชเคนต์ สัปดาห์ละ 2-3 เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงเท่านั้นเอง สะดวกมากมาย

วันนั้นเรามาถึงกรุงทาชเคนต์ราวบ่ายสาม เรามีเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการชมเมืองก่อนขึ้นรถไฟเที่ยวสองทุ่ม 20 นาที เพื่อไปยังเมืองบูคาราอันเป็นจุดหมายแรกของทริปนี้  เราเหมาแท็กซี่ในราคา 25 USD ต่อ 4 ชั่วโมง เพื่อไปชะโงกชมเมืองหลวงแห่งนี้กันเท่าที่เวลาจะอำนวยประเทศอุซเบกิสถานและประเทศอื่นในภูมิภาคนี้รับศาสนาอิสลามมาจากพวกอาหรับในยุคการค้าตามเส้นทางสายไหม  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามทางศาสนา เช่นมัสยิด โรงเรียนสอนศาสนา หอคอย อยู่ทั่วไป

 

ทาชเคนต์เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ในอดีต สหภาพโซเวียต ซึ่งใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางในการปกครองแถบเอเชียกลางทั้งหมด จึงผสมผสานระหว่างอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าแบบอุซเบก กับเขตเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นในยุค