คราวที่แล้วเราไปเที่ยวกรุงเวียนนากันยังไม่จบ วันนี้เรามาชมกันต่อเลยดีกว่าครับ เราเริ่มออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไปเที่ยวพระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) กันก่อน ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากใจกลางเขตเมืองเก่าเล็กน้อย การเดินทางสามารถไปด้วยรถใต้ดินสายสีเขียว U-4

 

พระราชวังเชินบรุนน์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1996 เป็นพระราชวังที่มีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส ประกอบด้วยตัวปราสาท อุทยาน และสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตัวปราสาทประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง แต่เปิดให้คนทั่วไปชมเพียง 40 ห้อง พระนางมาเรีย เทเรซา โปรดให้ปรับเปลี่ยนพระราชวังหลังเดิมให้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮบส์บวร์กในศิลปะแบบรอโคโค (Rococo) อย่างหรูหราวิจิตรพิสดาร

 

มาทราบประวัติขององค์จักรพรรดิพระองค์หนึ่งที่สำคัญของราชวงศ์แฮบส์บวร์กกันหน่อย ในศตวรรษที่ 19  พระเจ้าฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef) ประสูติที่พระราชวังแห่งนี้และทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่พระราชวังจนสวรรคต  ภายในจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวของพระองค์และพระมเหสีอลิซาเบธ  พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุเพียง 18 พรรษา และครองราชย์ยาวนานถึง 68 ปี (ค.ศ. 1848-1916)  

พระโอรสของพระองค์คือ อาร์กดยุกฟรานซ์ เฟอร์ดินันต์ และพระชายา ถูกลอบปลงพระชนม์ที่เมืองซาราเจโว (Sarajevo)  จึงทรงประกาศสงครามกับเซอร์เบีย  ชาติต่าง ๆ เข้าร่วมถือหางแต่ละฝ่ายจนลุกลามกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 และนั่นคืออวสานของราชวงศ์แฮบส์บวร์กที่ปกครองประเทศมายาวนานกว่า 600 ปี 

 

พระนางอลิซาเบธ พระมเหสีของพระเจ้าฟรานซ์โจเซฟ ทรงมีชื่อเล่นว่า "ซิซี" (Sisi)  พระองค์มีพระสิริโฉมเป็นเลิศ  เป็นผู้นำของความงามในยุคนั้น  พระองค์ไม่เสวยพระกระยาหารเย็นเพื่อรักษารอบเอวไว้ที่ 20 นิ้ว  ทรงไม่เสวยเนื้อสัตว์ แต่ใช้วิธีคั้นน้ำจากเนื้อสัตว์เพื่อดื่มแทน  ทรงอภิเษกสมรสตั้งแต่พระชนมายุเพียง 16 พรรษา   พระองค์ไม่โปรดชีวิตที่เต็มไปด้วยระเบียบที่เคร่งครัดในวัง  จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท่องเที่ยวไปทั่วจนชื่อเสียงเรื่องความงามของพระองค์ขจรขจายไปทั่ว 

 

หลังปราสาทเป็นอุทยานมีเนื้อที่กว้างขวาง เป็นสวนแบบฝรั่งเศส มีน้ำพุ ซากอาคารโรมันจำลอง รูปปั้นหินแกะสลัก ทางด้านขวาที่เห็นกลม ๆ คือสวนสัตว์เวียนนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

 

ส่วนสำคัญที่สุดของอุทยานคืออาคารด้านหลังสุด ชื่อว่าโกลเรียตต์ (Gloriette) ตั้งอยู่บนยอดเนินที่สามารถมองได้รอบทิศ ตัวอาคารประกอบด้วยซุ้มโค้ง (arches) 11 ซุ้ม รองรับด้วยเสาดอริกแบบกรีก  ยอดบนสุดของอาคารสร้างเป็นรูปนกอินทรีเหยียบลูกโลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์แฮบส์บวร์ก 

 

จาก Gloriette มองกลับมาจะเห็นปราสาทเชินบรุนน์และกรุงเวียนนาอยู่เบื้องหน้า